Moonrun´s Snow Commander

-Dob / Född: 070909

-Color / Färg: Dark gray, black and white

-Breeder / Uppfödare: Our breeding

 

-Pedigree / Stamtavla

-Results / Resultat

-Offsprings / Avkommor

-Gallery / Galleri

Command is a very sweet, big and strong boy. He is in our main Team manly running team or wheel.


Command är en väldigt mysig, stor och stark kille. Han ingår i vårt ordinaria team och går vanligtvis i Team eller wheel.