Moonrun´s Matrix

 

-Dob / Född: 071118

-Color / Färg: Gray and white

-Breeder / Uppfödare: Our breeding

 

-Pedigree / Stamtavla

- Results / Resultat

-Offsprings / Avkommor

-Gallery / Galleri

Matrix is a very handsome boy. He is a sweet boy that have the drive and passion to be an excellent sled dog. He is running in our main Team this year and was also partisipating in our main team last year during traning but due to age he was not able to participate in any competition. He have been borrowed by friends for longer trips and running turist last season with excelent responces from everyone that have used him. He newer quits running! A solid team member and I can´t waite to compeet with this boy!


Matrix är en väldigt trevlig kille. Han är en kärleksfull kille med ett otroligt driv och passion för arbete i sele. Han har varit med i vårt huvud team under förra säsogen under träning men pga åldersregler så kunde han inte deltaga på tävling. Han har varit utlånad till kollegor som kört längre sträcker eller använt honom att dra turister och samtliga som kommit i kontakt med denna kille var mycket nöjda med hans egenskaper i selen. En duktig hund som aldrig slutar dra.